หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ ครั้งที่ 4 ช่วง 2