หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 3