0001

รายงานข่าวโดย...ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ
ภาพข่าวโดย...แผนกพระคัมภีร์
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล ร่วมกับ พระสงฆ์ ซิสเตอร์ คุณครูผู้ประสานงานพระคัมภีร์ จิตตาภิบาล ครูคำสอน และสัตบุรุษ เขต 6 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรม Family Bible Quiz 2020 เขต 6 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2020 ณ หอประชุม วัดยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด จ.อยุธยา โดยจัดแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์"หนังสือกิจการอัครสาวก” และร่วมกิจกรรม พระคัมภีร์ จำนวน 37 ทีม ๆละ2 คน รวม 74 คน ผู้เข้ารับการอบรมพระคัมภีร์คอร์สผู้หว่านเข้าร่วมสังเกตการณ์ 12 คน พระสงฆ์เขต 6 จำนวน 4 องค์ เจ้าหน้าที่แผนกพระคัมภีร์และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายงานอภิบาลและฝ่ายงานธรรมทูต 5 คน และศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ร่วมออกบู้ธจำหน่ายพระคัมภีร์ 5 คน แลสัตบุรุษที่มาร่วมให้กำลังใจประมาณ 20 คน รวมทั้งหมด 120 คน โดยมีคุณพ่อสุนัย สุขชัย พระสงฆ์ผู้รับผิดชอบจิตตาภิบาลเขต 6 เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการแข่งขันฯ และแผนกพระคัมภีร์ดำเนินการแข่งขันฯ ด้วยคำถามพระคัมภีร์กิจการอัครสาวก จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลา 40 นาที

     และในระหว่างที่รอกรรมการตรวจคำตอบการแข่งขันฯ มีกิจกรรมพระคัมภีร์ เช่น Bingo Bible game กิจกรรม Follow Jesus แข่งขันเปิดพระคัมภีร์ กิจกรรม Yes No Okay กิจกรรมเมืองระเบิด กิจกรรมเซียมซีพระวาจานำพาชีวิต และกิจกรรมชาวประมงหามนุษย์ และมีการออกบู้ธจำหน่ายพระคัมภีร์ หนังสือบำรุงศรัทธาและศาสนภัณฑ์จากศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ด้วย
ในโอกาสนี้ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ท่านมาธุระในเขต 6 และทราบว่ามีการแข่งขันพระคัมภีร์และกิจกรรมพระคัมภีร์ในวันนี้ ท่านได้แวะเยี่ยมให้กำลังใจและกล่าวทักทายพระสงฆ์ ซิสเตอร์และสัตบุรุษในเขต 6 ที่มาร่วมงานฯ ด้วย
และคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ผู้ช่วยพระสังฆราชเขตการปกครองที่ 6 และเจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน และคุณพ่อปรีชา รุจิพงศ์ เจ้าอาวาสวัดยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด เป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ และคุณพ่อวิชชุกรณ์เกตุภาพ ได้มอบของที่ระลึกขอบคุณคุณพ่อปรีชา รุจิพงศ์ เจ้าอาวาสฯ ที่เป็นเจ้าภาพจัดเตรียมสถานที่ และบริการต้อนรับอย่างดีเยี่ยม และมอบของที่ระลึกขอบคุณกรรมการที่ช่วยจัดเตรียมงานจากเขต 6 ด้วย
แผนกพระคัมภีร์ ขอขอบคุณคุณพ่อ ซิสเตอร์ คุณครูผู้ประสานงานพระคัมภีร์ ครูจิตตาภิบาล ครูคำสอน และสัตบุรุษ เขต 6 ทุกท่านที่มาร่วมงานพระคัมภีร์ในวันนี้ ขอพระเจ้าอวยพร

001

002

 

0001.jpg 0002.jpg 0003.jpg

0004.jpg 0005.jpg 0006.jpg

0007.jpg 0008.jpg 0009.jpg

0010.jpg 0011.jpg 0012.jpg

0013.jpg 0014.jpg 0015.jpg

0016.jpg 0017.jpg 0018.jpg

0019.jpg 0020.jpg 0021.jpg

0022.jpg 0023.jpg 0024.jpg

0025.jpg 0026.jpg 0027.jpg

0028.jpg 0029.jpg 0030.jpg

0031.jpg 0032.jpg 0033.jpg

0034.jpg 0035.jpg 0036.jpg

0037.jpg 0038.jpg 0039.jpg

0040.jpg 0041.jpg 0042.jpg

0043.jpg 0044.jpg 0045.jpg

0046.jpg 0047.jpg 0048.jpg

0049.jpg 0050.jpg 0051.jpg

0052.jpg 0053.jpg 0054.jpg

0055.jpg 0056.jpg 0057.jpg

0058.jpg 0059.jpg 0060.jpg

0061.jpg 0062.jpg 0063.jpg

0064.jpg 0065.jpg 0066.jpg

0067.jpg 0068.jpg 0069.jpg

0070.jpg 0071.jpg 0072.jpg

0073.jpg 0074.jpg 0075.jpg

0076.jpg 0077.jpg 0078.jpg

0079.jpg 0080.jpg 0081.jpg

0082.jpg 0083.jpg 0084.jpg

0085.jpg 0086.jpg 0087.jpg

0088.jpg 0089.jpg 0090.jpg

0091.jpg 0092.jpg 0093.jpg

0094.jpg 0095.jpg 0096.jpg

0097.jpg 0098.jpg 0099.jpg

0100.jpg 0101.jpg 0102.jpg

0103.jpg 0104.jpg 0105.jpg

0106.jpg 0107.jpg 0108.jpg

0109.jpg 0110.jpg 0111.jpg

0112.jpg 0113.jpg 0114.jpg

0115.jpg 0116.jpg 0117.jpg

0118.jpg 0119.jpg 0120.jpg

0121.jpg 0122.jpg 0123.jpg

เจ้า7_201109_0_exposure.jpg เจ้าเจ็ดเขต 6.jpg