Get Adobe Flash player

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

รณรงค์อ่านพระคัมภีร์ในครอบครัว

readstmark

สถิติการเยี่ยมชม

000483095
Today
Yesterday
Last Week
Last Month
All days
2365
3642
456143
59786
483095
Your IP: 54.92.163.105
2018-10-23 16:17

ยอห์นบทที่ 10 ตอนที่ 2
V.วันฉลองพระวิหาร ชาวยิวตัดสินใจจะประหารชีวิตพระเยซูเจ้า
พระเยซูเจ้าทรงอ้างว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า
22ขณะนั้นเป็นเทศกาลฉลองพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม และเป็นฤดูหนาว 23พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินอยู่ในพระวิหารที่เฉลียงซาโลมอน 24ชาวยิวมาล้อมพระองค์ไว้ ทูลว่า “ท่านจะปล่อยให้ใจของพวกเราสงสัยอยู่นานเท่าใด ถ้าท่านเป็นพระคริสตเจ้า ก็จงบอกพวกเราให้ชัดเจนเถิด”k 25พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า

เราบอกท่านทั้งหลายแล้วlแต่ท่านไม่เชื่อ
กิจการที่เราทำในนามของพระบิดาของเราก็เป็นพยานให้เรา
26แต่ท่านไม่เชื่อ
เพราะท่านไม่ใช่แกะของเราm
27แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา
เรารู้จักมัน และมันก็ตามเรา
28เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะเหล่านั้น
และมันจะไม่พินาศเลยตลอดนิรันดร
ไม่มีใครแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือเราได้
29พระบิดาของเรา ผู้ประทานแกะเหล่านี้ให้เรา ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกคนn
และไม่มีใครแย่งชิงoไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาได้
30เรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน”p
31ชาวยิวหยิบก้อนหินขึ้นจะขว้างพระองค์อีก 32พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า “เราได้แสดงกิจการที่ดีหลายอย่างจากพระบิดา แล้วท่านจะเอาก้อนหินขว้างเราเพราะกิจการใด” 33ชาวยิวตอบว่า “พวกเราจะเอาหินขว้างท่าน ไม่ใช่เพราะกิจการที่ดี แต่เพราะท่านพูดดูหมิ่นพระเจ้า ท่านเป็นเพียงมนุษย์ แต่ตั้งตนเป็นพระเจ้า” 34พระเยซูเจ้าตรัสว่า
“มีเขียนไว้ในธรรมบัญญัติของท่านทั้งหลายว่า
‘เราได้กล่าวว่า ท่านทั้งหลายเป็นพระเจ้า’q
35พระคัมภีร์เรียกผู้รับพระวาจาของพระเจ้าว่า ‘เป็นพระเจ้า’
และพระคัมภีร์จะลบล้างไม่ได้
36พระบิดาทรงบันดาลให้เราศักดิ์สิทธิ์
และทรงส่งเรามาในโลก แล้วทำไมท่านทั้งหลายจึงกล่าวหาว่าเราพูดดูหมิ่นพระเจ้า
เมื่อเราพูดว่า ‘เราเป็นบุตรของพระเจ้า’
37ถ้าเราไม่ทำกิจการของพระบิดาของเรา
ท่านก็อย่าเชื่อเราเลย
38แต่ถ้าเราทำ
แม้ว่าท่านทั้งหลายไม่เชื่อเรา
อย่างน้อยก็จงเชื่อในกิจการที่เราทำนั้นเถิด
แล้วท่านจะรู้และเข้าใจว่า
พระบิดาสถิตในเรา และเราอยู่ในพระบิดา”
39คนทั้งหลายพยายามจะจับกุมพระองค์อีก แต่พระองค์ทรงเลี่ยงพ้นจากมือของพวกเขาไปได้
พระเยซูเจ้าเสด็จไปพำนักอยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดน
40พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ำจอร์แดนอีกครั้งหนึ่ง กลับไปยังสถานที่ซึ่งแต่ก่อนนั้นยอห์นได้ทำพิธีล้าง พระองค์ทรงพำนักอยู่ที่นั่น 41ประชาชนมาเฝ้าพระองค์ พูดว่า “ยอห์นไม่ได้ทำเครื่องหมายอัศจรรย์อะไรเลย แต่ทุกสิ่งที่ยอห์นกล่าวถึงชายคนนี้ก็เป็นความจริง” 42และที่นั่นหลายคนเชื่อในพระองค์

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรติ

S 20815889

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก