เพลงมิสซังสยามสามร้อยห้าสิบปี

เพลงมิสซังสยามสามร้อยห้าสิบปี
คำร้อง/ทำนอง : ภัศม์
ดนตรี: สุทธิกร โตเจริญนิวัติศัย
ขับร้อง : จิรายุทธ กลิ่นสวัสดิ์, บุญวรรณ ยอดสุขประเสริฐ

 note Page 1