01

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2019 แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ร่วมกับจิตตภิบาล เขต 4 และคุณพ่อสุขุม กิจสงวน เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ ร่วมกันจัดคอร์สอบรมพระคัมภีร์ พระวรสารนักบุญยอห์น ณ ห้องประชุม โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์โดยมีคุณสมบัติ งามวงศ์ แผนกคริสตศาสนธรรมร่วมกับอาจารย์มนต์สิงห์ และคุณครูทัศนีย์ แผนกพระคัมภีร์ เป็นวิทยากรแบ่งปันและนำการศึกษา

พระวรสารนักบุญยอห์น ด้วยค่ะ มีซิสเตอร์และครูคำสอนเข้ารับการอบรมฯ 37ท่าน

00.jpg 01.jpg 010.jpg

011.jpg 012.jpg 013.jpg

014.jpg 015.jpg 016.jpg

017.jpg 018.jpg 02.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

3.jpg