ประวัตินักบุญเยโรม (อย่างย่อ) โดยคุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์

 เอกสารประกอบ PDF (ประวัตินักบุญเยโรม) โดยคุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์