Get Adobe Flash player

liturgy

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2022 คุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล ผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการทำหน้าที่ผู้ช่วยพิธีกรรม "เด็กช่วยมิสซา สัมผัสพระวาจา ในบูชาของพระเยซู" ณ วัดนักบุญหลุยส์มารีย์ บางแค โดยมีคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช เป็นวิทยากรในการอบรม

 

search

เนื้อหา Update ล่าสุด

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อวสันต์

frwasan01

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก