Get Adobe Flash player

2627nov

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์โครงการศิษย์พระคริสต์ฯ ค.ศ. 2022 หัวข้อ "ปรีชาญาณในพระคัมภีร์กับชีวิตคริสตชน"
*ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน


*ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" สามพราน แจ้งชื่อเข้ารับการอบรมได้ที่ https://bit.ly/disciples2022 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อวสันต์

frwasan01

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก