Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

สถิติการเยี่ยมชม

002403065
Today
Yesterday
Last Week
Last Month
All days
1117
775
2389156
49772
2403065
Your IP: 3.236.97.49
2020-07-04 17:25

posterbibleremini2

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2020 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศให้เป็นวันอาทิตย์พระวาจาพระเจ้า และเชิญชวนไดตร่ตรองสมณลิขิต Aperuit Illis  พระองค์ทรงทำให้เขาเกิดปัญญา เข้าใจในพระคัมภีร์

 วันพระวาจาพระเจ้า (พระคัมภีร์)

     ปัจจุบัน เราคริสตชนคาทอลิกตื่นตัวรู้จัก...อ่านพระคัมภีร์มากขึ้น.. กล้าแบ่งปันพระวาจา..และมีพระคัมภีร์ในครอบครัวมากขึ้น... จริงไหมครับ
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2002 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์ได้จัดพิมพ์พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ครั้งแรก และค.ศ. 2015 จัดพิมพ์ครั้งที่ 4 รวม 70,000 เล่ม
เมษายน ค.ศ. 2014 ได้จัดพิมพ์ พระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์ คือ ทั้งพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่ จำนวน 16,000 เล่ม
คณะกรรมการไบเบิลไดอารี่ (เกือบทั้ง 16 คน เป็นฆราวาส) ได้จัดพิมพ์ไบเบิลไดอารี่ ภาษาไทย ตั้งแต่ ค.ศ. 1990 จนถึงปีนี้ครบ 30 ปีแล้ว ที่เรามีพระวาจาประจำวัน ใช้ส่วนตัว
เราจัด วันพระคัมภีร์ หรือสัปดาห์พระคัมภีร์ และเงินบริจาคในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนธันวาคม เพื่อส่งเสริมกิจการด้านพระวาจา
สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation) ได้เสนอ ค.ศ. 2020 ปีพระวาจาของพระเจ้า โอกาสครบ 50 ปีของการก่อตั้งสหพันธ์ฯ และ ครบ 1600 ปี มรณกรรมของนักบุญเยโรม นักแปลพระคัมภีร์คนสำคัญ ผู้ได้พยายามทำให้พระคัมภีร์เข้าใจง่ายโดยใช้ภาษาธรรมดา ที่ชาวบ้านใช้ในชีวิตประจำวัน คณะกรรมการบริหารของสหพันธ์ CBF ซึ่งมีพระคาร์ดินัล หลุยส์ อันโตนีโอ ตาเกล เป็นประธาน จึงประกาศให้ วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2019 ถึง 30 กันยายน ค.ศ. 2020 (วันฉลองนักบุญเยโรม) เป็นปีพระวาจาของพระเจ้า
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณลิขิต Aperuit illis เมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2019 ให้วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2020 (วันอาทิตย์ที่สาม เทศกาลธรรมดาของเดือนมกราคม และ วันที่ 18-25 มกราคม เป็นสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพระหว่างชาวคริสต์นิกายต่างๆ) เป็นวันพระวาจา สำหรับพระศาสนจักรคาทอลิกสากล เพื่อส่งเสริมพระคัมภีร์ โดยอาจมีกิจกรรมดังนี้
- การแห่ให้ความสำคัญต่อพระคัมภีร์ ในมิสซา
- มีพิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ เป็นพันธกิจพิเศษ หรือ
- การมอบพระคัมภีร์ให้ผู้อื่น
- สมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอให้บิชอป และบรรดาบาดหลวง เตรียมบทเทศน์ ด้วยความเอาใจใส่พิเศษ

     วันพระวาจาพระเจ้า สำหรับพระศาสนจักรสากล ปีนี้คือ วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม ค.ศ.2020 (แต่สำหรับ การบริจาคเพื่องานด้านพระคัมภีร์ เป็นเดือนธันวาคม เหมือนเดิม )
“การไม่รู้จักพระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” (นักบุญเยโรม)

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรติ

S 20815889

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก