Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

สถิติการเยี่ยมชม

003381266
Today
Yesterday
This Month
Last Month
All days
1948
2851
1948
85665
3381266
Your IP: 3.235.120.150
2021-08-01 17:07

0009

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมผู้ประสานงานพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นครั้งที่ 2/ 2020 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ.2020 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน มีผู้เข้าร่วมประชุม 17 ท่าน เพื่อปรึกษา หารือเกียวกับงานพระคัมภีร์ ในแผนกฯ ในเขต โรงเรียน และวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเพื่อเฉลิมฉลองปีพระวาจาของพระเจ้า (The Year of the Word of God) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ.2019 -วันที่ 30 กันยายน ค.ศ.2020 ซึ่งมีโครงการต่างๆ ที่นำเสนอเพื่อปรับและจัดทำร่วมกันในอัครสังฆณฑลฯหลังโควิด-19 โดยอาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ แผนกพระคัมภีร์ และแบ่งปันงานพระคัมภีร์ในโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เขต 2 โดยคุณครูภารดี เทศชารี วัดและโรงเรียนนักบุญเปโตร เขต 5 โดยคุณครูกมลาสุริยพงศ์ประไพ และแบ่งปันเกี่ยวกับกิจกรรมของแผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล โดยคุณสมบัติ งามวงศ์

ผู้ประสานงานพระคัมภีร์ ได้มีโอกาสต้อนรับ คุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล ผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์ ท่านใหม่ และต่อจากนั้นคุณพ่อได้มีการปรึกษาเกี่ยวกับการอ่านและบันทึกการอ่านหนังสือกิจการอัครสาวก ที่ส่งไปตามโรงเรียน และเขตวัด เราจะรณรงค์ให้เกิดผลและประเมินผลการใช้ได้อย่างไร และมีแนวทางอย่างอื่นในการเชิญชวนให้ผู้อ่านได้แบ่งปันพระวาจาหรือสิ่งที่ประทับใจในรูปแบบอื่นได้หรือไม่ เช่น การพูดแบ่งปันหน้าเสาธงในสิ่งที่เขาเขียนบันทึก หรือทำคลิปวิดีทัศน์ แบ่งปัน หรือบันทึกแบบออนไลน์ หรือคำถามออนไลน์ ฯลฯ
นอกจากนั้น ได้ขอความร่วมมือกันในการอ่านและศึกษาหนังสือกิจการอัครสาวก เพื่อร่วมในโครงการ Bangkok Bible Missionary Discipleship 2020 วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม ค.ศ.2020 และปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว และโครงการ Family Bible Quiz ระดับอัครสังฆมณฑล และร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองปีพระวาจาของพระเจ้า ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม ค.ศ.2021 ได้ขอให้ช่วยกันประสานงานในเขต ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อยวัดละ 5 ทีม และมีการเตรียมตัว พวกเขาแต่เนิ่นๆ โดยให้รับหนังสือกิจการอัครสาวกและบันทึกการอ่านเพิ่มได้เพื่อนำไปให้กับคริสตชนได้อ่านและร่วมกิจกรรมร่วมกันได้ต่อไป
และได้เชิญชวนให้ช่วยกันสรรหาบุคลากรมาเข้าคอร์สผู้หว่าน รุ่นที่ 6 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม -5 ธันวาคม ค.ศ.2020 เป็นเวลา 40 วัน เพื่อการฝึกอบรมผู้นำด้านพระคัมภีร์ ด้วย ฯลฯ
ขอขอบคุณ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์ ท่านเดิมที่คุณพ่อได้ทำหน้าที่ผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์และพัฒนางานพระคัมภีร์ให้เจริญก้าวหน้า และสนับสนุนโครงการต่างๆของแผนกฯ เป็นอย่างดีเสมอมา และขอขอบคุณบิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสต ศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ สภาพระสังฆราช และคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้ช่วยพระสังฆราช ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่แวะมาทักทายให้กำลังใจผู้ประสานงานพระคัมภีร์ ด้วย และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาประชุมฯ ร่วมกัน ขอพระเจ้าอวยพร

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อวสันต์

frwasan01

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก