Get Adobe Flash player

พระวาจาและบทเทศน์ประจำวัน

ปีพระวาจาของพระเจ้า

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

สถิติการเยี่ยมชม

002813168
Today
Yesterday
Last Week
Last Month
All days
141
3279
2781031
72410
2813168
Your IP: 3.232.96.22
2021-01-23 01:55

011

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดให้มีการทดสอบความรู้พระคัมภีร์ “หนังสือกิจการอัครสาวก” ในโรงเรียนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนนักบวชและฆราวาส คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งมีสองรอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม พ.ศ.2563 และ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้ระบุไว้แล้ว

โดยจัดทดสอบในแต่ละโรงเรียนเอง และจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ณ บ้านผู้หว่าน ในวันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมโรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม
เกณฑ์การจัดอันดับการทดสอบความรู้หนังสือกิจการอัครสาวก มีดังนี้

1. คะแนนสูงสุดของแต่ละระดับ  

รางวัลและเกียรติบัตร

2.คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

รับเกียรติบัตรเหรียญทอง

3.คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน

4. คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป

รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

5. คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

รับเกียรติบัตร ชมเชย

 

 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

 

 

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

 

โรงเรียนกุกลาบวิทยา

 

 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

 

 

โรงเรียนไตรราชวิทยา

 

 โรงเรียนแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก


  

โรงเรียนแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง 

 

โรงเรียนเซนต์เทเรซา หน้าโคก

 

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

 

โรงเรียนเซนต์จอห์นบัปติสต์

 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

 

โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์

 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

 

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

 

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง 

 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ นนทบุรี

 

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

 

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

 

โรงเรียนยอแซฟอุปถ้มภ์

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรติ

S 20815889

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก