Get Adobe Flash player

พระวาจาและบทเทศน์ประจำวัน

ปีพระวาจาของพระเจ้า

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

สถิติการเยี่ยมชม

002813109
Today
Yesterday
Last Week
Last Month
All days
82
3279
2781031
72410
2813109
Your IP: 3.232.96.22
2021-01-23 01:04

0001

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล ร่วมกับ พระสงฆ์ ซิสเตอร์ คุณครูผู้ประสานงานพระคัมภีร์ จิตตาภิบาล ครูคำสอน และสัตบุรุษ เขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรม Family Bible Quiz 2020 เขต 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2020 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โดยจัดแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์"หนังสือกิจการอัครสาวก” และร่วมกิจกรรม พระคัมภีร์ จำนวน 51 ทีม ๆละ 2 คน รวม 102 คน คุณครู เจ้าหน้าที่แผนกพระคัมภีร์ และแผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาลและฝ่ายงานธรรมทูต 15 คน และศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ร่วมออกบู้ธจำหน่ายพระคัมภีร์ 7 คน รวมทั้งหมด 124 คน โดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ พระสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ /ที่ปรึกษาจิตตาภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันฯ และแผนกพระคัมภีร์ดำเนินการแข่งขันฯ ด้วยคำถามพระคัมภีร์กิจการอัครสาวก จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลา 40 นาที

และในระหว่างที่รอกรรมการตรวจคำตอบการแข่งขันฯ มีกิจกรรมพระคัมภีร์ หนังสือกิจการอัครสาวก โดยคุณสมบัติ งามวงศ์และทีมงานคุณครูคำสอนที่ช่วยกันจัดกิจกรรม และมีการออกบู้ธจำหน่ายพระคัมภีร์ หนังสือบำรุงศรัทธาและศาสนภัณฑ์จากศูนย์อบรม คริสตศาสนธรรมระดับชาติ ในบริเวณหน้าวัด ด้วย
ในตอนท้ายมีการมอบรางวัลและเกียรติบัตร โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในการมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ และมอบของที่ระลึกขอบคุณคุณครูที่ทำหน้าที่ประสานงานและกรรมการฯ จัดการแข่งขันฯ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ แผนกพระคัมภีร์ มอบของที่ระลึกแด่ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เป็นการขอบคุณ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ บุคลากร และอาหารสำหรับกรรมการและคุณครูที่ร่วมจัดการแข่งขันฯ ด้วย
แผนกพระคัมภีร์ ขอขอบคุณคุณพ่อ ซิสเตอร์ คุณครูผู้ประสานงานพระคัมภีร์ ครูจิตตาภิบาล ครูคำสอน และสัตบุรุษ เขต 1 ทุกท่านที่มาร่วมงานพระคัมภีร์ในวันนี้ ขอพระเจ้าอวยพร

p01

102

103

 

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรติ

S 20815889

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก