Get Adobe Flash player

พระวาจาและบทเทศน์ประจำวัน

24 มกราคม 2565

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์

ปีพระวาจาของพระเจ้า

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

สถิติการเยี่ยมชม

003902004
Today
Yesterday
This Month
Last Month
All days
3165
4557
73809
96708
3902004
Your IP: 75.101.211.110
2022-01-24 17:10

03

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ หัวข้อ “ประกาศกเศคาริยาห์” วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2021 เป็นครั้งที่ 2 รูปแบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุม บ้านผู้หว่าน ในการถ่ายทอดสด โดยมีคุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะสติกมาติน เป็นวิทยากร ในการอบรมฯ ในวันนี้คุณพ่อได้แบ่งปันหัวข้อ “ปีโยเซฟ” ซึ่งพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ ปีนักบุญโยเซฟ (ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 20 - 8 ธันวาคม 2021) โอกาสครบรอบ 150 ปีของกฤษฎีกา “Quemadmodum Deus” (1870) ที่บุญราศี พระสันตะ ปาปา ปีโอ ที่ 9 ได้ทรงประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล ให้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ ด้วย

ในตอนท้ายของการอบรมฯ ผู้เข้ารับการอบรมฯ กล่าวขอบคุณ คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ วิทยากร และมอบของ ที่ระลึกแด่คุณพ่อด้วย มีผู้เข้ารับการอบรมฯ ในวันเสาร์นี้ จำนวน 50 คน จากห้องออนไลน์ 45 คน และในห้องประชุม 5 คน วิทยากรและทีมงาน 3 คน รวมทั้งหมด 53 คน ขอขอบคุณอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ให้การสนับสนุนในโครงการนี้ ขอขอบคุณ คุณพ่อวิทยากร และผู้เข้าร่วมรับการอบรมทุกท่าน พบกับใหม่ในคอร์สอบรมพระคัมภีร์ต่อไป

downloadเนื้อหาประกอบการอบรม

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อวสันต์

frwasan01

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก