Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

สถิติการเยี่ยมชม

003062907
Today
Yesterday
This Month
Last Month
All days
2087
3634
39750
102025
3062907
Your IP: 3.237.20.246
2021-04-13 20:54

อบรมพระคัมภีร์หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 1

อบรมพระคัมภีร์หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 2

 

อบรมพระคัมภีร์หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 3

อบรมพระคัมภีร์หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 4

อบรมพระคัมภีร์หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 1

อบรมพระคัมภีร์หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2

อบรมพระคัมภีร์หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 3

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรติ

S 20815889

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก