Get Adobe Flash player

familybiblequi2020mini

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญชวนร่วมแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ Family Bible Quiz 2020

เขต 1-6 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หัวข้อกิจการอัครสาวก หากท่านสนใจสามารถเข้าร่วมได้ในเขตการปกครองวัดที่ท่านสังกัด โดยสมัครกับครูจิตตาภิบาล ครูคำสอน ในโรงเรียนหรือ ผู้ประสานงานพระคัมภีร์เขต 1-6 ในแผ่นโบชัวร์ คุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมทีมละ 2 คน : พ่อแม่ พ่อ-ลูก แม่-ลูก เพื่อน-เพือน พี-น้อง ลุง-ป้า น้า-อา ครู-นักเรียน ฯลฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในโบชัวร์ได้

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรติ

S 20815889

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก