Get Adobe Flash player

วันที่ 4 เข้าเงียบนพวารออนไลน์ “ก้าวเดินสู่การสมโภชพระจิตเจ้า”2020-ความใจดี วันจันทร์ที่ 25 พ.ค.2020

 

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรติ

S 20815889

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก