Get Adobe Flash player

พระวาจาและบทเทศน์ประจำวัน

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

รณรงค์อ่านพระคัมภีร์ในครอบครัว

readstmark

สถิติการเยี่ยมชม

001957764
Today
Yesterday
Last Week
Last Month
All days
3268
5469
1917135
123995
1957764
Your IP: 3.214.184.250
2020-01-20 21:51

แผนกพระคัมภีร์ได้จัดโครงการ "รณรงค์ให้อ่านพระคัมภีร์ในครอบครัว" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1.เพื่อส่งเสริมครอบครัวคริสตชน รักการอ่านพระวาจาของพระเจ้า โดยเน้นพระวรสารของนักบุญมาระโก

2.เพื่อให้ครอบครัวคริสตชนเจริญชีวิตโดยอาศัยพระวาจาเป็นศูนย์กลาง เจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยาน และประกาศข่าวดีใหม่ในสังคม อาชีพ และที่ต่างๆ ด้วย

และตอบสนองกฤษฎีกา โดยกำหนดแผนอภิบาลภาคปฏิบัติ ประจำปี ค.ศ.2018 ว่าให้สนใจดูแลอภิบาลครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของสังคม...ต้องทำให้ครอบครัวเข้มแข็งด้วยความเชื่อ ความรัก (แผนอภิบาลประกาศข่าวดีภาคปฏิบัติของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ.2018 เป้าหมายที่ 3)

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรติ

S 20815889

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก