Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

สถิติการเยี่ยมชม

002346449
Today
Yesterday
Last Week
Last Month
All days
1313
1814
2320926
83720
2346449
Your IP: 18.206.187.81
2020-05-28 15:22

bangkokbiblemissonary

Bangkok Bible Missionary Discipleship 2019
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดโครงการอ่านพระคัมภีร์พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น ประจำปีการศึกษา 2562 และจัดให้มีการทดสอบความรู้พระคัมภีร์ในระดับอัครสังฆมณฑลฯ ระหว่างวันที่ 19-26 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้ารับการทดสอบฯ จำนวน 48 โรงเรียน และมีนักเรียนทั้งหมด 4,114 คน แบ่งออกเป็น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 จำนวน 848 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 995 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 1,264 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 1,007 คน

• มีผู้ได้รับเกียรติบัตรทั้งหมด 1,233 คน โดยแบ่งออกเป็น 
1.มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ ร้อยละ 80 -100 จะได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 
ป.3-4 จำนวน 16 คน ป.5-6 จำนวน 104 คน 
ม.1-3 จำนวน 105 คน ม.4-6 จำนวน 110 คน 

รวมผู้ที่ได้รับเหรียญทอง 335 คน 
2. มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ ร้อยละ 70 -79 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
ป.3-4 จำนวน 23 คน ป.5-6 จำนวน 120 คน 
ม.1-3 จำนวน 126 คน ม.4-6 จำนวน 96 คน 

รวมผู้ที่ได้รับเหรียญเงิน 365 คน 
3.มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ ร้อยละ 60-69 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
ป.3-4 จำนวน 44 คน ป.5-6 จำนวน 152 คน 
ม.1-3 จำนวน 207 คน ม.4-6 จำนวน 130 คน 
รวมผู้ที่ได้รับเหรียญทองแดง 533 คน

รายชื่อผู้รับรางวัลชนะเลิศ คลิ๊กที่นี่

สรุปทุนการศึกษาเกียรติบัตร คลิ๊กที่นี่

และในวันนี้ 12 กันยายน 2562 ทางแผนกพระคัมภีร์ได้จัดงาน Bangkok Bible Missionary Discipleship โดยมีการแข่งขันตอบคำถามพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์นรอบชิงชนะเลิศ และกิจกรรมศิษย์พระคริสต์ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะนักบวช 5 คณะ คือ คณะนักบวชคามิลเลียน บ้านเณรยอแซฟกรุงเทพฯ คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงทพฯ คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ คณะธิดา แม่พระองค์อุปถัมภ์ ฝ่ายงานธรรมทูต แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล นักศึกษาสาขาวิชา คริสตศาสนศึกษาและศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย ช่วยในการจัดฐานพระคัมภีร์ กระแสเรียก กิจกรรมด้านธรรมทูตและเยาวชน จำนวน 9 ฐาน และ มีนักเรียน 442 คน คุณครู นักศึกษา และผู้ร่วมจัดฐานกิจกรรม 62 คน รวมทั้งหมด 502 คน 

ขอขอบคุณคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานอภิบาล ที่สละเวลามาเป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดงานกิจกรรมฯ และขอขอบคุณคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราชและผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์ที่มาเป็นประธานมอบรางวัลและ เกียรติบัตรให้กับนักเรียน และขอขอบคุณคุณพ่อ ซิสเตอร์ ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูและคณะนักบวชและผู้ร่วมจัดงานทุกท่าน ขอพระเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่าน

ประมวลภาพ...

search

เนื้อหา Update ล่าสุด

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรติ

S 20815889

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก